Tuna İş Makinaları Tartımı Kepçe Kantarı
  • 156

Tuna İş Makinaları Tartımı Kepçe Kantarı

Tekerlekli yükleyicinin kaldırma kolu belirli bir yüksekliğe kaldırıldığında, konum sensörü tartı işlemini tetikler. Tartı göstergesi, kol kaldırma yağı silindirinin alt ve üst yağ haznelerinden gelen yağ basıncı sinyalini toplar. Sinyal işleme ve kompanzasyon işleminden sonra, Tek kepçe yükleme ağırlığı otomatik olarak alınacak ve Toplam Yükleme Ağırlığı olarak toplanacaktır. Operatör, mevcut Tek kova yükleme ağırlığının alarm mesajlarına göre geçerli olup olmadığını değerlendirir. Son kovanın yükleme ağırlığını negatif sapma değerine göre doğrulayabilir.

Ürün Detayı: https://www.tunasistem.com.tr/tr/kepce-tartim/tuna-kepce-tartim-loader-weigh